“Захарни заводи” – Стратегии и цели

Изключително важно е каква стратегия ще избере “Захарни Заводи”, да даде на целите си и количествена характеристика, които иска да постигне. Това може чрез план-сметка да се постигне в цялостно изградената стратегия за всяко отделно звено – производство на вафли, халва, локум, бонбони. Всяко звено да има ясна качествена и количествена представа – с какви средства ще “Захарни Заводи” за да се осъществява заплануваното, приоритетното и т.н. Основната цел е свързана с нейния растеж –увеличаване на клиентите на халва, локум, вафли, бонбони.

Какви са подцелите на фирмата? Вътрешните са – привличане на случайни клиенти на бонбони, вафли, халва, локум, които да станат постоянни; запазване на всички клиенти; увеличаване на плащанията в момента на покупка в брой; договаряне за намаляване на разсрочените разплащания. Външните цели са привличане при разплащанията от страна на клиенти на стабилна банка за партньор; завоюване извън областта на нови пазари за локум, вафли, халва, дъвчащи карамелизирани бонбони.

Средносрочните цели на “Захарни Заводи” са обновяване на технико-материалната база; духа на екипност сред персонала. Дългосрочните са увеличаване на износната дейност; увеличаване на пазарното присъствие на фирмата; изграждането на ефективна маркетингова стратегия за развитие, в съчетание с фирмена стратегия и политика; оптимизиране на производството. Валидна е обща основна цел и за двете стратегически бизнес единици – завоюване на нови клиенти, пазари и позиции за вафли, халва, локум, бонбони, с нови опаковки от печатница на “Захарни Заводи”.

Формулирането на стратегии става от гледна точка на начините, пътищата, насоките за постигане на целите. За запазване сред персонала на екипността е от стратегическо значение, предвижда се провеждане на съвместни мероприятия.

Назначаване на мениджъри по продажбите са основен начин за увеличаване на клиентите на халва, локум, вафли, бонбони, които да предлагат на потенциални клиенти оферти. Заплащането е на базата на постигнати вече резултати, затова те ще бъдат мотивирани добре да работят и повече по-този начин, до поставените цели да доближат фирмата. За намаляване на клиентите, които разсрочено плащат, се създават привлекателни пакети от преференциални цени за локум, вафли, халва, бонбони и услуги. За увеличаване извън областта на пазарния дял се предвижда на най-способните мениджъри по продажбите регулярни командировки, които така нови пазари да разработват за фирмата.

Comments are closed.