Стратегии за развитие на “Захарни заводи”

“Захарни заводи” си е поставила стратегическа цел колкото се може повече клиенти да привлича, като адекватна оферта предлага за всеки с вафли, халва, локум, бонбони. Определянето на потенциални пазарни сегменти са начална отправна точка, където фирмата ще се насочи. За постигане на целта фирменото ръководство още две подцели формулира – разширяване на пазарните позиции чрез привличане на нови потребителски групи на халва, локум, вафли, бонбони и максимално обхващане на вече разработените сегменти на пазара. Реално осъществими са тези цели, защото съответстват на фирмените възможности по отношение на наличие на адекватна инфраструктура; конкурентноспособни услуги; утвърден имидж и престиж на пазара и с вафли, халва, локум, бонбони, опаковки от печатница на “Захарни Заводи”.

Финансовата стратегия на “Захарни Заводи” на съотношението имущество-собственост се основава. Фирмата със средно голяма собственост по стойност разполага. От бързия оборот на вложените средства за производството на локум, бонбони, вафли, халва, фирмата не възнамерява чужди средства да заема. Насърчителната дейност за по-бърза възвращаемост на вложенията в рекламна дейност и опаковки от печатница “Захарни Заводи”.

Ето защо финансовата стратегия на “Захарни Заводи” е насочена към активна рекламна дейност, което в по-дълъг период ще доведе до натрупване на капитал, който ще позволи осъществяване на маркетинговата стратегия да бъде пълноценно. Износът предлага за дистрибуция голямо разнообразие от възможни канали, които в най-различни комбинации могат да се срещнат, даже и на два съседни пазара. Временно действащите нормативни актове, местното законодателство, опитът на потенциалните партньори и традициите, правят оценката на вариантите във всеки канал особено сложна.

Повечето фирми от големите възможности на рекламата се възползват в телевизията и огромни средства влагат за разработване на рекламни кампании. “Захарни заводи” е заложила на активна и агресивна рекламна кампания, която не само чисто търговската реклама включва с опаковки от печатница, но и икономическа, социална, иновационна, търговска, инвестиционна реклама, като целта е да се свързва самата фирма не само с качествени продукти, но и че предлага за всеки своите продукти – бонбони, халва, вафли, локум, без оглед на възрастова граница или пол. Разширяването на пазарният дял на “Захарни заводи” може да подобри допълнително рентабилността на фирмата. Рентабилността на фирмата нараства успоредно с нарастването на нейния относителен пазарен дял.

Comments are closed.