Характеристики на дейността на “Захарни заводи” в България

Маркетинговата стратегия на “Захарни Заводи” е насочена към разширяване на пазари, които са вече установени за вафли, халва, локум, бонбони. Осъществяването на приоритетите ще е в резултат от маркетингов микс продукти – ценова политика, пласмент – промоция.

Продукти – халва, локум, вафли, бонбон, които фирмата се стреми високо качество на обслужване да поддържа и експедитивна форма в изпълнението на заявките. Цените на локум, вафли, халва, бонбони са под влияние на три фактора главно – цена на транспорт, цени на горива от производителя, начислени данъци. Политиката на фирмата основно към минимизиране на разходите е насочена, с цел конкурентно ценово предимство да се постигне – по възможност да се минимизират зависимостта от поставените цени на производителя, чрез ниски разходи за ръководство и управление, които съответно да ги компенсират.

Пласментът, или продажбата на локум, бонбони, вафли, халва ще продължава както досега да се извършва, като приоритетно внимание ще се обръща на комплексното комуникационно и информационно обслужване, с възможност за продажба на бонбони, вафли, халва, локум и реализиране на собствени системи и фирмен софтуер.

Промоцията е стратегия, която в комбинация на други такива, е насочена към предлагане на продукти, които са с подходящи опаковки от печатница, осъществяване по местните кабелни телевизии и радио на рекламна кампания. Отдел “Производство” на групи изделия е подразделен – шоколадови бонбони, шоколади, бисквити и куантлайни.

Отдел “Ремонт” има за цел да осигурява оборудването и машините на фирмата в състояние, което осигурява безопасна и нормална експлоатация. Служителите на “Нестле София” АД съобразно своите способности и усилия получават възможност за израстване и развитие в йерархията. Обучението на служителите както в страната се провежда, така в чужди поделения в Европа, Америка и Азия. Отдел “Финансово – счетоводен” организира документооборота, счетоводната отчетност, организиране на плащанията и др.

Основна фаза от стратегията на “Захарни Заводи” е да се определят и анализират дейностите, в които значителни резултати трябва да се постигнат в продажбата на бонбони, вафли, халва, български локум, и работата на печатница за рекламни опаковки. Повечето компании между 8 и 15 приоритетни области имат, в които успехи трябва да постигнат, за да могат да просперират и растат. Целта е стратегията и тактиката на фирмата в тези ключови сфери да се концентрират, като по този начин ще се напредва по-лесно, задачите според важността им ще се определят, финансови средства ще отпуска и действията си ще координира.

Comments are closed.